samochód

Prawo jazdy to dokument urzędowy upoważniający do kierowania samochodami osobowymi. Wydawany jest on przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego starostwo powiatowe. Aby móc skutecznie ubiegać się o prawo jazdy, niezbędne jest ukończenie specjalistycznego szkolenia. Organizowane są one przez szkoły nauki jazdy. W ramach zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady ruchu drogowego, jak również wypracowują umiejętności w zakresie optymalnego zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto pod czujnym okiem instruktora osoby te uczą się jazdy na placu manewrowym. Szkolenie zwieńczone jest egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W ramach tej pierwszej niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z ruchem drogowym. Z kolei część praktyczna polega na jeździe próbnej razem z instruktorem. To właśnie ten egzamin jest najbardziej stresujący dla kursantów, bowiem ciężko go zdać.

Osoby aspirujące do roli kierowcy często zastanawiają się, ile kosztuje wydanie prawa jazdy. Sama opłata administracyjna za wyrobienie dokumentu jest stosunkowo niska, jednakże trzeba mieć na uwadze inne koszty poboczne. Przede wszystkim kursy dla przyszłych kierowców są płatne. Aby móc przystąpić do zajęć, niezbędna jest wcześniejsza wizyta u lekarza. Na ogół ośrodki szkoleniowe same wyznaczają specjalistę, który przeprowadzi badania.

ile kosztuje wydanie prawa jazdy

Lekarz sprawdza predyspozycje danej osoby do kierowania pojazdami w ruchu lądowym. Przede wszystkim istotny jest dobry wzrok, jak również optymalne umiejętności manualne. Samo badanie jest płatne – kwota, którą pobiera medyk, oscyluje wokół kwoty stu złotych. Następnie niezbędne jest uiszczenie opłaty za cały kurs. Przeważnie wynosi ona około tysiąca złotych. Niektóre ośrodki szkoleniowe umożliwiają wnoszenie płatności ratami, co jest szczególnie korzystne dla ludzi młodych, którzy nie posiadają odpowiednich środków pieniężnych.

Młodzi kierowcy muszą również zapłacić opłaty za przystąpienie do poszczególnych części egzaminu. Test z przygotowania teoretycznego kosztuje około pięćdziesiąt złotych. W przypadku, gdy kursantowi nie uda się go zaliczyć, niezbędne jest ponowne wniesienie opłaty. Podobnie jest z egzaminem praktycznym – przystąpienie do tej części kosztuje około stu trzydziestu złotych. Jeżeli testy zostaną zaliczone, przyszły kierowca otrzymuje specjalne zaświadczenie. Na jego podstawie wydawane jest prawo jazdy. Należy wówczas zgłosić się do starostwa powiatowego w celu wyrobienia dokumentu. Niezbędne jest przedłożenie wraz z wnioskiem kilku zdjęć spełniających standardy dla fotografii do dowodu osobistego.

Następnie niezbędne jest oczekiwanie na wystawienie dokumentu. Przy jego odbiorze niezbędne jest uiszczenie opłaty administracyjnej. Jej wysokość na chwilę obecną to kwota stu pięćdziesięciu złotych. W przypadku, gdy dana osoba nie dysponuje odpowiednimi środkami, może ubiegać się o zwolnienie podmiotowe. Wtedy konieczne jest złożenie umotywowanego wniosku wraz z zeznaniami na temat aktualnej sytuacji finansowej. Z uwagi na skomplikowaną procedurę formalną, większość kursantów decyduje się jednak na wniesienie należnej opłaty.

kierowca

Jeżeli należność na rzecz starostwa została uregulowana w właściwym terminie i w odpowiedniej wysokości, urzędnik ma obowiązek wydania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Bardzo ważne jest, iż w przypadku, gdy sąd orzeknie o odebraniu tego dokumentu, niezbędne jest przejście całej procedury na nowo – łącznie ze zdaniem egzaminów.

Taki środek karny często orzekany jest względem sprawców wypadków drogowych – najczęściej wtedy, gdy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Istnieje także możliwość czasowego zatrzymania prawa jazdy. Wówczas po upływie konkretnego okresu czasu zatrzymany dokument jest wydawany przez starostę. Z uwagi jednak na fakt, iż procedura uzyskania prawa jazdy jest relatywnie długa i uciążliwa, warto zaniechać działań, które mogą skutkować jego utratą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here