ile kosztuje litr wody

Bieżąca woda stanowi podstawę egzystencji dla każdej osoby. Ciężko wyobrazić sobie dzień bez porannej kawy, jak również kąpiel bez dostępu do wody. Dlatego wszystkie gospodarstwa domowe korzystają z wody dostarczanej przez zakłady komunalne funkcjonujące w obrębie danej gminy. Wskazuje się, że zaopatrywanie domów i mieszkań w wodę stanowi zadanie własne każdego samorządu lokalnego. W przypadku chwilowych przerw w dostawie, organy gminy są zobowiązane do podstawiania beczkowozów.

Na szczęście jednak takie ewentualności należą do rzadkości, wskutek czego wszyscy mogą cieszyć się wodą pochodzącą z naturalnego ujęcia. Niestety, ceny wody w ostatnich latach znacząco urosły. Taki stan rzeczy wynika z wielu okoliczności. Przede wszystkim zmiany klimatyczne i panujące susze spowodowały, że rzeki wysychają. Oszczędność wody jest w takich sytuacjach wskazana, bowiem może okazać się, że przyszłe pokolenia będą zmuszone wnosić jeszcze większe opłaty za kubik wody niż obecnie.

Niemal każda osoba, która podłącza kanalizację, woli się upewnić ile kosztuje litr wody

Wbrew pozorom nie jest ona tania. Do znaczących podwyżek dochodzi najczęściej w okresie suszy lub wtedy, gdy źródło zostaje zanieczyszczone, a pobrana z niego woda nie nadaje się do spożycia. W takim przypadku warto zaopatrzyć się w napoje we własnym zakresie. Duże znaczenie ma fakt, iż to samorządy arbitralnie ustalają cenę za wodę. Brane są pod uwagę koszty jej pobrania z właściwego źródła, jak również opłaty przesyłowe – związane z dostarczeniem jej do domostw.

woda

W zależności od rejonu Polski, ceny w tym zakresie są mocno zróżnicowane. Istnieją miejscowości bogate, które finansują dostarczanie wody do nieruchomości. Tym samym obywatele nie ponoszą z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Niestety, takich miejsc jest zaledwie kilka – z reguły konieczne jest uiszczanie taksy za każdy pobrany kubik wody. Z uwagi na fakt, iż ceny są relatywnie wysokie, wiele gospodarstw domowych korzysta ze studni głębinowych.

Takie urządzenie służy do pobierania wód gruntowych. Wykorzystywane jest ciśnienie generowane przez odpowiednią pompę. Do rzadkości należą sytuacje, w których woda jest pobierana zwykłym wiaderkiem. Dzięki wykorzystaniu optymalnej pompy możliwe jest uzyskanie znacznej ilości wody gruntowej. Sposób jej wykorzystania jest w zasadzie dowolny, jednakże przed jej przeznaczeniem do spożycia warto zlecić odpowiedniej placówce sanitarnej wykonanie odpowiednich badań.

Wtedy sztab ekspertów jednoznacznie oceni, czy pobrana ze studni woda nadaje się do picia. Jeżeli okaże się, że źródło jest zanieczyszczone, możliwe jest wtórne uzdatnianie wody. Służą do tego specjalne filtry, które odsączają szkodliwe substancje. Możliwe jest także skorzystanie z odpowiednich środków chemicznych na bazie chloru, jednak w takim wypadku konieczne jest ścisłe ich dozowanie. Nawet najmniejsza dysproporcja w tym zakresie może skutkować zbyt silnym odczynem zasadowym wody, co może doprowadzić do wystąpienia u danej osoby kamicy nerkowej.

butelki

Warto mieć na uwadze, iż organy administracji publicznej na podstawie poboru wody w danym miesiącu wyliczają również należności z tytułu odprowadzania ścieków. Zwolnione są z nich jedynie osoby, które mają szambo bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. Problem pojawia się w sytuacji, gdy woda pochodząca z komunalnego ujęcia jest wykorzystywana jedynie do podlewania grządek czy kwiatów. Przy takiej ewentualności wnoszenie dodatkowych opłat za odprowadzenie ścieków wydaje się być całkowicie niecelowe.

Dlatego dobrze jest zgłosić ten fakt zarządcy wodociągów. Wówczas może zostać wydana decyzja zezwalająca na zamontowanie dodatkowego licznika wody, która wykorzystywana jest jedynie na potrzeby gospodarskie. Pozwala to na poczynienie znaczących oszczędności. Jednocześnie warto pamiętać o tym, iż gmina ma obowiązek informowania obywateli o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zdatność wody pochodzącej z ujęcia komunalnego do spożywania. Wówczas wydaje się być niezbędne korzystanie z wody mineralnej dostępnej w sklepach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here