ile wynosi urlop macierzyński

Młode matki bardzo często korzystają z dużego udogodnienia gwarantowanego przez prawo pracy – mowa tu o urlopie macierzyńskim. Bardzo istotne jest, iż jego wykorzystanie jest nie tylko prawem, ale również obowiązkiem kobiety. Wskazuje się, że bez tego instrumentu prawnego niezwykle ciężko wyglądałaby sytuacja matek. Nie otrzymywałyby one bowiem wynagrodzenia, bowiem nie świadczyłyby pracy.

Bardzo istotne jest, aby każda kobieta, która zamierza w relatywnie niedługim czasie zamierza zajść w ciążę, wykonywała obowiązki zawodowe w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Jedynie ten rodzaj kontraktu gwarantuje możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Warto wskazać, że osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony mają zagwarantowaną dobrą sytuację bytową jedynie do dnia porodu. Po tym czasie pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia płatnego urlopu macierzyńskiego. Instytucja ta nie funkcjonuje w ogóle w przypadku osób, które zatrudnione są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi urlop macierzyński. Należy wskazać, że jego wymiar zależny jest od indywidualnego przypadku. Najczęściej urlop macierzyński udzielany jest na okres 20 tygodni. Jest to czas niezbędny kobiecie do rekonwalescencji po przebytym porodzie. Warto mieć na uwadze, iż obligatoryjnie każda młoda matka musi przebywać na wskazanym urlopie przez okres 14 tygodni. Po tym czasie z powodzeniem może wrócić do pracy. Wówczas mężczyzna, który jest ojcem dziecka, może wykorzystać pozostałe 6 tygodni urlopu. W takim przypadku jego pracodawca wypłaca mu pełne wynagrodzenie. Duże znaczenie ma fakt, iż także kobieta, która korzysta z urlopu macierzyńskiego, otrzymuje świadczenie w pełnej wysokości. Ponadto możliwe jest wykorzystanie części dni wolnych jeszcze przed porodem – w szczególności wtedy, gdy ciąża jest zagrożona. W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie aż 6 tygodni urlopu przed planowanym terminem porodu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ciąży mnogich. Wówczas należny matce urlop macierzyński ulega znacznemu wydłużeniu. Tym samym kobieta, która urodziła bliźniaki, z powodzeniem może wykorzystać aż 21 tygodni wolnego. W czasie ich trwania zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia. Jest ono jednak wypłacane ze środków pochodzących od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, niezbędne jest wcześniejsze opłacanie przez rok składek na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku kobiet zatrudnionych na etacie nie ma większych problemów, bowiem pracodawca jest obowiązany uiszczać comiesięczne należności z tego tytułu. Inaczej wygląda sytuacja pań, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wówczas deklarowana suma przychodów, od której odprowadzane są składki. Bardzo ważne jest, aby nie zawyżać sztucznie podstawy wymiaru, bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować zbyt wysokie składki. Dlatego warto kierować się rozwagą i optować za rozwiązaniem, które nie narazi organu rentowego do wypłaty nadmiernych świadczeń.

Po wykorzystanym macierzyńskim każda z pań może wykorzystać przysługujący jej urlop rodzicielski. Udzielany jest on w wymiarze nie przekraczającym 32 tygodni. Po jego upływie niezbędny jest powrót do zakładu pracy. Warto jednak mieć na uwadze, że zasiłek wypłacany w trakcie trwania omawianego urlopu jest relatywnie niższy. Wskazuje się, że na chwilę obecną wynosi on około 80% wynagrodzenia pobieranego przed dniem porodu. Tym samym może okazać się, że wykorzystanie urlopu rodzicielskiego nie zawsze jest korzystne dla młodych matek. Na ogół z dni wolnych korzysta ten z rodziców, który osiąga niższe wynagrodzenie. Takie rozwiązanie często podyktowane jest koniecznością zapewniania rodzinie bytu na optymalnym poziomie. Co ważne, żaden z rodziców nie ma obowiązku skorzystania z urlopu rodzicielskiego – w przeciwieństwie do macierzyńskiego stanowi on prawo, a nie obowiązek. Dlatego rodziny wielodzietne o słabej sytuacji bytowej na ogół rezygnują z tej preferencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here